Ai đã "ngậm kẹo", bảo kê cho Đường "Nhuệ"?

4 cán bộ bị bắt trong vụ án Đường "Nhuệ" chắc chắn chưa phải là con số cuối. Ảnh Mai Chi
4 cán bộ bị bắt trong vụ án Đường "Nhuệ" chắc chắn chưa phải là con số cuối. Ảnh Mai Chi
4 cán bộ bị bắt trong vụ án Đường "Nhuệ" chắc chắn chưa phải là con số cuối. Ảnh Mai Chi
Lên top