Ai đã bỏ phiếu cấm xe máy khi bus mới chỉ đáp ứng 4,3% nhu cầu đi lại

Cho đến thời điểm bàn chuyện cấm xe cá nhân, cả nước vẫn chưa có một tuyến đường sắt trên cao nào hoạt động (Ảnh: Tuyến ĐSTC Cát Linh đã chậm tiến độ gần 10 năm/Trần Vương)
Cho đến thời điểm bàn chuyện cấm xe cá nhân, cả nước vẫn chưa có một tuyến đường sắt trên cao nào hoạt động (Ảnh: Tuyến ĐSTC Cát Linh đã chậm tiến độ gần 10 năm/Trần Vương)
Cho đến thời điểm bàn chuyện cấm xe cá nhân, cả nước vẫn chưa có một tuyến đường sắt trên cao nào hoạt động (Ảnh: Tuyến ĐSTC Cát Linh đã chậm tiến độ gần 10 năm/Trần Vương)
Lên top