Ai đã ăn tiền ngay cả quán cóc vỉa hè?

Quán trà đá vẫn phải đóng tiền hàng tháng, nhưng là "đóng ở đâu đó" chứ không phải cho ngân sách
Quán trà đá vẫn phải đóng tiền hàng tháng, nhưng là "đóng ở đâu đó" chứ không phải cho ngân sách
Quán trà đá vẫn phải đóng tiền hàng tháng, nhưng là "đóng ở đâu đó" chứ không phải cho ngân sách
Lên top