Ai có thể làm xấu “TP đáng sống” ngoài chính họ?

Ông Dũng "lò vôi" rút món quà dự án nước sạch tại Đà Nẵng vì bị coi "như ăn xin"
Ông Dũng "lò vôi" rút món quà dự án nước sạch tại Đà Nẵng vì bị coi "như ăn xin"
Ông Dũng "lò vôi" rút món quà dự án nước sạch tại Đà Nẵng vì bị coi "như ăn xin"
Lên top