90% người Hà Nội đồng ý cấm xe máy, nhưng là người nào?

Xe máy với kiểu giao thông "nước chảy" là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc (Ảnh Zing)
Xe máy với kiểu giao thông "nước chảy" là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc (Ảnh Zing)
Xe máy với kiểu giao thông "nước chảy" là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc (Ảnh Zing)
Lên top