87 trạm phí: Mạng nhện, thiên la địa võng hay cả hai luôn?

Hà Nội liệu có thể chống ùn tắc bằng cách đặt thêm 87 nút cổ chai trong cái gọi là trạm thu phí? Ảnh: Thế Kỷ
Hà Nội liệu có thể chống ùn tắc bằng cách đặt thêm 87 nút cổ chai trong cái gọi là trạm thu phí? Ảnh: Thế Kỷ
Hà Nội liệu có thể chống ùn tắc bằng cách đặt thêm 87 nút cổ chai trong cái gọi là trạm thu phí? Ảnh: Thế Kỷ
Lên top