8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội 8 triệu dân mà chỉ có 200 vườn hoa, sân chơi, vì thế việc xây Cung thiếu nhi mới chỉ thật sự có ý nghĩa nếu vẫn giữ Cung thiếu nhi cũ, chứ không phải chồng lên ở đó những chung cư chọc trời (Ảnh: Trần Vương)
Hà Nội 8 triệu dân mà chỉ có 200 vườn hoa, sân chơi, vì thế việc xây Cung thiếu nhi mới chỉ thật sự có ý nghĩa nếu vẫn giữ Cung thiếu nhi cũ, chứ không phải chồng lên ở đó những chung cư chọc trời (Ảnh: Trần Vương)
Hà Nội 8 triệu dân mà chỉ có 200 vườn hoa, sân chơi, vì thế việc xây Cung thiếu nhi mới chỉ thật sự có ý nghĩa nếu vẫn giữ Cung thiếu nhi cũ, chứ không phải chồng lên ở đó những chung cư chọc trời (Ảnh: Trần Vương)
Lên top