80 ngàn tỉ đang ở đâu? Rồi để làm gì?

Mới chỉ có 4.000 trong kết dư 84.000 tỉ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chi trực tiếp cho người lao động. Đó là một thành tích hay thất bại?. Ảnh: Người lao động xếp hàng chờ lĩnh BHTN/Anh Thư.
Mới chỉ có 4.000 trong kết dư 84.000 tỉ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chi trực tiếp cho người lao động. Đó là một thành tích hay thất bại?. Ảnh: Người lao động xếp hàng chờ lĩnh BHTN/Anh Thư.
Mới chỉ có 4.000 trong kết dư 84.000 tỉ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chi trực tiếp cho người lao động. Đó là một thành tích hay thất bại?. Ảnh: Người lao động xếp hàng chờ lĩnh BHTN/Anh Thư.
Lên top