8 mạng người trong một vụ cháy nhà là lời cảnh báo khẩn thiết

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Anh Tú
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Anh Tú
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Anh Tú
Lên top