58,7 tỉ USD đường sắt cao tốc và “60 tỉ USD trong dân”

Chỉ có niềm tin mới khiến người dân đưa tiền, vàng, ngoại tệ vào nền kinh tế (Ảnh minh họa LĐ)
Chỉ có niềm tin mới khiến người dân đưa tiền, vàng, ngoại tệ vào nền kinh tế (Ảnh minh họa LĐ)
Chỉ có niềm tin mới khiến người dân đưa tiền, vàng, ngoại tệ vào nền kinh tế (Ảnh minh họa LĐ)
Lên top