55.000 tỉ đồng thuế phải được dùng đúng mục đích

Bộ Tài chính vẫn quyết đề xuất tăng thuế xăng dầu lên kịch khung.
Bộ Tài chính vẫn quyết đề xuất tăng thuế xăng dầu lên kịch khung.
Bộ Tài chính vẫn quyết đề xuất tăng thuế xăng dầu lên kịch khung.