55 ngàn bếp than tổ ong, 5 vạn “bát hương di động”

Đây là một chiếc xe người dân vẫn còn gặp trên phố. Nó là một đống rác? Hay là một bát hương di động? Ảnh: VOV
Đây là một chiếc xe người dân vẫn còn gặp trên phố. Nó là một đống rác? Hay là một bát hương di động? Ảnh: VOV
Đây là một chiếc xe người dân vẫn còn gặp trên phố. Nó là một đống rác? Hay là một bát hương di động? Ảnh: VOV
Lên top