4.0 nhìn từ giấy đi đường của Cà Mau

Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top