4 đứa trẻ chết và cuộc họp báo... vài phút

Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh - trong cuộc họp báo chiều 20.11.
Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh - trong cuộc họp báo chiều 20.11.
Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh - trong cuộc họp báo chiều 20.11.
Lên top