34 năm án oan, 12 tỉ đồng mua được 4 cuộc đời hay không

4 người mang án oan 34 năm yêu cầu  bồi thường 12 tỉ đồng. Ảnh: T.T
4 người mang án oan 34 năm yêu cầu bồi thường 12 tỉ đồng. Ảnh: T.T
4 người mang án oan 34 năm yêu cầu bồi thường 12 tỉ đồng. Ảnh: T.T
Lên top