300 năm tiền phí, nhưng còn bao nhiêu nữa?

BOT An Sương liên tục bị tài xế phản đối.
BOT An Sương liên tục bị tài xế phản đối.
BOT An Sương liên tục bị tài xế phản đối.
Lên top