3 vụ lở đất, gần trăm nạn nhân và câu hỏi tại sao?

Do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn xã Phước Lộc có mưa lớn, khiến nhiều khu vực trong xã bị sạt lở. Ảnh: Trọng Ý
Do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn xã Phước Lộc có mưa lớn, khiến nhiều khu vực trong xã bị sạt lở. Ảnh: Trọng Ý
Do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn xã Phước Lộc có mưa lớn, khiến nhiều khu vực trong xã bị sạt lở. Ảnh: Trọng Ý
Lên top