3 tỷ USD smartcity và hiện thực 135 phút cho quãng đường 3km

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như những lô cốt đóng nút chai vào cảnh ùn tắc. Ảnh: Soha.
Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như những lô cốt đóng nút chai vào cảnh ùn tắc. Ảnh: Soha.
Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như những lô cốt đóng nút chai vào cảnh ùn tắc. Ảnh: Soha.