3 môn 9 điểm và lời hứa qua 4 nhiệm kỳ Bộ trưởng

Lương bèo bọt, nhưng các thầy cô giáo ở Kon Tum vẫn góp thêm mỗi người 10 ngàn để cải thiện những bữa ăn với chỉ ốc, lá mì, nhộng đất của học sinh. Ảnh: Thanh Tuấn
Lương bèo bọt, nhưng các thầy cô giáo ở Kon Tum vẫn góp thêm mỗi người 10 ngàn để cải thiện những bữa ăn với chỉ ốc, lá mì, nhộng đất của học sinh. Ảnh: Thanh Tuấn
Lương bèo bọt, nhưng các thầy cô giáo ở Kon Tum vẫn góp thêm mỗi người 10 ngàn để cải thiện những bữa ăn với chỉ ốc, lá mì, nhộng đất của học sinh. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top