3 cây cầu, 3 bộ mặt

Cầu Tân Nghĩa bị sập.
Cầu Tân Nghĩa bị sập.
Cầu Tân Nghĩa bị sập.
Lên top