292.000 tỉ chờ được tiêu: Nghịch lý đầu tư công "trên thông - dưới tắc"

Hàng trăm tỉ đồng đầu tư công trở thành "áp lực buộc phải tiêu hết" từ nay tới cuối năm 2021. Ảnh ĐT
Hàng trăm tỉ đồng đầu tư công trở thành "áp lực buộc phải tiêu hết" từ nay tới cuối năm 2021. Ảnh ĐT
Hàng trăm tỉ đồng đầu tư công trở thành "áp lực buộc phải tiêu hết" từ nay tới cuối năm 2021. Ảnh ĐT
Lên top