2,5 tỉ đồng tiền phạt không đeo khẩu trang nói lên điều gì?

Hà Nội tích cực xử phạt người không đeo khẩu trang Ảnh: LDO
Hà Nội tích cực xử phạt người không đeo khẩu trang Ảnh: LDO
Hà Nội tích cực xử phạt người không đeo khẩu trang Ảnh: LDO
Lên top