2.000 con “ma men” trên đường: Không thể chỉ phạt là... xong

Thanh niên ra đường với nồng độ cồn lên tới 1,164mg/lít khí thở, gấp 3 lần mức ở khung cao nhất. Ảnh chụp màn hình.
Thanh niên ra đường với nồng độ cồn lên tới 1,164mg/lít khí thở, gấp 3 lần mức ở khung cao nhất. Ảnh chụp màn hình.
Thanh niên ra đường với nồng độ cồn lên tới 1,164mg/lít khí thở, gấp 3 lần mức ở khung cao nhất. Ảnh chụp màn hình.
Lên top