20 tỉ đồng bốc khói, chẳng lẽ người bay hơi

Trường Trần Văn Kiểu xây xong phải bỏ hoang.
Trường Trần Văn Kiểu xây xong phải bỏ hoang.