20 tỉ đồng bốc khói, chẳng lẽ người bay hơi

Trường Trần Văn Kiểu xây xong phải bỏ hoang.
Trường Trần Văn Kiểu xây xong phải bỏ hoang.
Trường Trần Văn Kiểu xây xong phải bỏ hoang.