2 cựu chủ tịch thành phố và 22.000 tỉ đồng thiệt hại

Lên top