2 cán bộ, 3 năm và 26,5 tỉ ăn chặn của học sinh nghèo

Hình ảnh những nữ giáo viên Sìn Hồ gồng mình cõng bàn ghế lên núi dạy học từng khiến dư luận lay động trái tim. Trong khi đó, 2 cán bộ quản lý giáo dục huyện trong 3 năm, đã ăn chặn, tham ô 26,5 tỉ
Hình ảnh những nữ giáo viên Sìn Hồ gồng mình cõng bàn ghế lên núi dạy học từng khiến dư luận lay động trái tim. Trong khi đó, 2 cán bộ quản lý giáo dục huyện trong 3 năm, đã ăn chặn, tham ô 26,5 tỉ
Hình ảnh những nữ giáo viên Sìn Hồ gồng mình cõng bàn ghế lên núi dạy học từng khiến dư luận lay động trái tim. Trong khi đó, 2 cán bộ quản lý giáo dục huyện trong 3 năm, đã ăn chặn, tham ô 26,5 tỉ
Lên top