17 loại bằng lái: rối rắm, xáo trộn, tốn kém và không biết để làm gì

Hàng triệu đối tượng bị tác động chính sách, trong khi việc thay đổi, bổ sung 17 loại GPLX chỉ để "phù hợp với chuẩn quốc tế"!
Hàng triệu đối tượng bị tác động chính sách, trong khi việc thay đổi, bổ sung 17 loại GPLX chỉ để "phù hợp với chuẩn quốc tế"!
Hàng triệu đối tượng bị tác động chính sách, trong khi việc thay đổi, bổ sung 17 loại GPLX chỉ để "phù hợp với chuẩn quốc tế"!
Lên top