16.000m2 hồ bị xẻ thịt chứ đâu phải cái ao!

Một con đường lớn nối tới công trình xây dựng khổng lồ ngay sát hồ Đại Lải. Ảnh: PV
Một con đường lớn nối tới công trình xây dựng khổng lồ ngay sát hồ Đại Lải. Ảnh: PV
Một con đường lớn nối tới công trình xây dựng khổng lồ ngay sát hồ Đại Lải. Ảnh: PV
Lên top