1,3 triệu tỉ đồng thì lấy đâu ra?

 Tàu tốc độ cao Shinkansen ở Nhật Bản. Ảnh Fumishige Ogata
Tàu tốc độ cao Shinkansen ở Nhật Bản. Ảnh Fumishige Ogata
Tàu tốc độ cao Shinkansen ở Nhật Bản. Ảnh Fumishige Ogata
Lên top