1,3 triệu người bỏ quê mà đi: Một câu chuyện “rất buồn”

Những người ở lại đối phó với hạn mặn ở miền Tây bằng những cái... lu. Ảnh: Trần Lưu
Những người ở lại đối phó với hạn mặn ở miền Tây bằng những cái... lu. Ảnh: Trần Lưu
Những người ở lại đối phó với hạn mặn ở miền Tây bằng những cái... lu. Ảnh: Trần Lưu
Lên top