Giảm 13 khâu trung gian: nan giải nhưng phải có lời giải

Do phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, cảnh hàng ngàn xe nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu không năm nào không diễn ra. Ảnh: Như Nguyệt/LĐO
Do phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, cảnh hàng ngàn xe nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu không năm nào không diễn ra. Ảnh: Như Nguyệt/LĐO
Do phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, cảnh hàng ngàn xe nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu không năm nào không diễn ra. Ảnh: Như Nguyệt/LĐO
Lên top