12 tiếng yêu cầu cấp bách của Thủ tướng

Được tiêm vaccine đang là một yêu cầu của nhân dân và Chính phủ đang chạy đua với thời gian, đang nỗ lực tối đa để có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Được tiêm vaccine đang là một yêu cầu của nhân dân và Chính phủ đang chạy đua với thời gian, đang nỗ lực tối đa để có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Được tiêm vaccine đang là một yêu cầu của nhân dân và Chính phủ đang chạy đua với thời gian, đang nỗ lực tối đa để có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top