114 tỉ đồng tưới nước, rửa đường phỏng có ích gì!

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top