100km đốt 50 lít xăng, chắc chỉ có ở Hà Nội, thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Liệu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh có giải quyết được "thảm họa" này?
Liệu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh có giải quyết được "thảm họa" này?
Liệu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh có giải quyết được "thảm họa" này?
Lên top