10 năm không phát hiện tham nhũng: Chẳng còn ai giật mình, xấu hổ nữa

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân từng đúc kết công tác phòng chống tham nhũng bằng một cái “ba không” và “Hai một”- cho thấy “chương trình lớn nhưng kết quả lại là con số 0. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân từng đúc kết công tác phòng chống tham nhũng bằng một cái “ba không” và “Hai một”- cho thấy “chương trình lớn nhưng kết quả lại là con số 0. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân từng đúc kết công tác phòng chống tham nhũng bằng một cái “ba không” và “Hai một”- cho thấy “chương trình lớn nhưng kết quả lại là con số 0. Ảnh: M.Q
Lên top