1 triệu đồng cũng cần, nhưng cần 1 liều vaccine hơn

Với người dân, tiêm vaccine cần hơn hỗ trợ tiền. Ảnh: Đặng Đức
Với người dân, tiêm vaccine cần hơn hỗ trợ tiền. Ảnh: Đặng Đức
Với người dân, tiêm vaccine cần hơn hỗ trợ tiền. Ảnh: Đặng Đức
Lên top