1 tỉ/trường hợp nâng điểm: Giám đốc Sở GD Sơn La nói "Bố láo, bố lếu"

Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Lên top