1 người nhiễm bệnh, hơn 700 người cách ly: Cần một kỷ luật sắt!

Trong khi các bác sĩ kêu gọi mọi người ở nhà để tránh lây nhiễm thì có những bệnh nhân bị buộc phải cách ly 14 ngày vẫn đi lễ, tiếp xúc đông người với tần suất 5 lần/ngày. Ảnh Bộ Y tế.
Trong khi các bác sĩ kêu gọi mọi người ở nhà để tránh lây nhiễm thì có những bệnh nhân bị buộc phải cách ly 14 ngày vẫn đi lễ, tiếp xúc đông người với tần suất 5 lần/ngày. Ảnh Bộ Y tế.
Trong khi các bác sĩ kêu gọi mọi người ở nhà để tránh lây nhiễm thì có những bệnh nhân bị buộc phải cách ly 14 ngày vẫn đi lễ, tiếp xúc đông người với tần suất 5 lần/ngày. Ảnh Bộ Y tế.
Lên top