Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triển khai kỹ thuật mổ nội soi 3D trong các phẫu thuật lồng ngực