Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chubb Life Việt Nam và Quỹ Chubb Charitable Foundation – International:

Trao tặng thiết bị dạy và học cho 4 trường tiểu học