Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao giải cuộc thi “Bách niên giai lão 2016”