Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày Sức khỏe răng miệng thế giới