Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thử nghiệm cấy ghép thận nhân tạo bằng... microchip