Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tái tạo khớp cho bệnh nhân trẻ bằng phương pháp thay khớp gối bán phần

Hình X-quang bệnh nhân được thay khớp gối bán phần (ảnh K.Q)
Hình X-quang bệnh nhân được thay khớp gối bán phần (ảnh K.Q)