Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ra mắt Trung tâm tư vấn chăm sóc giáo dục trẻ dựa vào cộng đồng

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong buổi khánh thành trung  tâm. Ảnh: K.H
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong buổi khánh thành trung tâm. Ảnh: K.H