Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Otto Bock giúp người khuyết tật độc lập và tự tin trong cuộc sống

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H