Những bệnh nghề nghiệp mà bác sĩ, điều dưỡng thường mắc

Bác sĩ làm việc trong môi trường căng thẳng rất dễ mắc bệnh nghề nghiệp (ảnh TL)
Bác sĩ làm việc trong môi trường căng thẳng rất dễ mắc bệnh nghề nghiệp (ảnh TL)