Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm gì để phân loại rác tại nguồn đạt hiệu quả?

Hình ảnh tuyên truyền cho công tác PLRTN được Sở TNMT TP HCM tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám. Ảnh: C.H
Hình ảnh tuyên truyền cho công tác PLRTN được Sở TNMT TP HCM tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám. Ảnh: C.H