Khai mạc Giải thể dục cổ động Aerobics TPHCM tranh cúp Milo Lần 1 – 2017