Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 1.500 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Clean Up Việt Nam

Hoạt động trao đổi đồ dùng cũ tại Quy Nhơn.
Hoạt động trao đổi đồ dùng cũ tại Quy Nhơn.